در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قفسه انباری

انباری محلی است برای قرار دادن اجناس، مواد اولیه و محصول که ممکن است سربسته یا روباز باشد. با این حال مسئله ای که اهمیت دارد این است که فضای انبار بایستی به نحوی بررسی شود تا به بهینه ترین شکل ممکن بتوان از آن استفاده کرد و حتی در صورت نیاز از نظم دهنده هایی مانند قفسه انباری استفاده کرد. قفسه انباری که در انواع مختلفی تولید می شود، به انبارداران کمک می کند تا از فضای در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده کرد و با قراردادن اقلام مشابه در کنار یا نزدیکی یکدیگر، کار انبارداری و انبارگردانی را تسهیل کرد.