در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قفسه بندی مغازه

قفسه بندی مغازه یکی از مهم ترین کارهایی است که باید پیش از راه اندازی مغازه انجام دهید. در واقع با قفسه بندی مغازه می توان از فضای فروشگاه به شکلی بهینه استفاده کرد. قفسه بندی مغازه با توجه به نوع مغازه و نیاز فروشنده، با استفاده از قفسه های مختلفی از جمله قفسه فلزی، قفسه پیچ و مهره ای و ... انجام می شود.