در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قفسه آهنی

قفسه آهنی یکی از انواع قفسه است که از آن می توان برای قفسه بندی انبار و مکان های دیگر استفاده کرد. با استفاده از قفسه آهنی می توان مکان هایی مانند انباری ها و فروشگاه ها را با نظم و ترتیب بیشتری همراه کرد و از فضای در دسترس به طور بهینه استفاده کرد.