در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت قفسه سوپرمارکت

یکی از پرسش های سوپرمارکت داران، این است که قیمت قفسه سوپرمارکت چند است. در پاسخ به این سوال سوپرمارکت داران باید گفت که تعیین قیمت قفسه سوپرمارکت به فاکتورهای متعددی وابسته است؛ از ابعاد قفسه سوپرمارکت و مدل آن گرفته تا میزان مرغوبیت مواد اولیه به کاررفته در ساخت آن همگی جزو عواملی هستند که قیمت قفسه سوپرمارکت با توجه به آن ها تعیین می شود.