در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

قفسه گالوانیزه سردخانه

قفسه گالوانیزه سردخانه نوعی قفسه است که از آن در سردخانه ها و برای نگهداری محصولات استفاده می شود. به کار رفتن گالوانیزه در قفسه گالوانیزه سردخانه باعث می شود قفسه در برابر دمای بسیار پایین مقاوم باشد و منجمد نشود.