در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) : 1,380,750

ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 متر