در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) : 840,000

ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمتر