در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) : 682,500

ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر