در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) : 803,250

ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر