در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

سبد دستی فلزی

سبد دستی فلزی وسیله ای است که در اکثر فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ یافت می شود. فروشگاه های بزرگ به طور معمول شاهد حضور همزمان تعداد زیادی از مشتریان هستند که هر یک به دنبال محصول مورد نظر خود می گردد. استفاده از سبد دستی فلزی باعث می شود حمل چند وسیله تا صندوق از هر زمان آسان تر شود و افراد به دلیل سختی جابجایی، از خرید چند قلم صرف نظر نکنند.