در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

میز چک اوت ساده

میز چک اوت ساده آخرین نقطه ای است که خریداران به آن مراجعه می کنند. میز چک اوت ساده یا همان پیشخوان فروشگاه نقطه ای از مغازه است که مشتریان بهای کالای خریداری شده را می پردازند. این میز باید از مواد اولیه مرغوبی ساخته شده باشد تا هم جلوه ظاهری خوبی داشته باشد و هم از لحاظ ایمنی قابل اطمینان باشد.