در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

راهبند

راهبند وسیله ای است که به کمک آن می توان عبور و مرور و جابجایی خودروهای مختلف را کنترل کرد. این وسیله مدت های زیادی است که در پارکینگ های عمومی به کمک افراد آمده و با حضور خود، نظم و ترتیب و قوانین خاصی را برای پارکینگ ها به ارمغان آورده است.