در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

چرخ حمل بار ساده

با استفاده از چرخ حمل بار ساده، می توان به آسانی و بدون فشار آوردن به خود، کالاها را جابجا کرد. چرخ حمل بار ساده از دو چرخ در قسمت انتهایی تشکیل شده و فضای مناسبی برای قرارگیری بارها روی خود ارائه می دهد.