در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

سبد دستی پلاستیکی

سبد دستی پلاستیکی برای فروشگاه های بزرگ موردی ضروری به شمار می رود. فروشگاه های بزرگ روزانه شاهد حضور گسترده خریداران متفاوتی هستند که هریک به دنبال محصول مورد نظر خود می گردد. استفاده از سبد دستی پلاستیکی باعث شده تا سختی حمل چندین کالا با دستان خالی به طور همزمان به حداقل برسد.