در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

اتیکت قیمت پایه دار

اتیکت قیمت پایه دار به فروشگاه ها و مغازه ها در خدمت رسانی بهتر و موثرتر به مشتریان کمک می کنند. اتیکت قیمت پایه دار از یک پایه و از یک محفظه اتیکت تشکیل شده که سبب می شود اتیکت قیمت کاملا در دید مشتریان باشد.