در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

اتیکت قیمت پشت چسبی

اتیکت قیمت پشت چسبی را می توان روی سطح کالاهای مختلف چسباند و از این طریق مشتریان را از قیمت کالاهای مورد نظرشان آگاه کرد. چسبندگی این نوع اتیکت باید به میزان زیادی باشد؛ در غیر این صورت پس از مدتی کنده خواهند شد.