در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

اتیکت قیمت کریستالی

اتیکت قیمت کریستالی نوعی محفظه است که به کمک آن می توان اطلاعات قیمت یک محصول را بدون نگرانی از کنده شدن یا گم شدن در مرکز توجهات قرار داد. محفظه این محصول شفاف بوده که سبب می شود بدون هیچ گونه مشکلی، بتوان اطلاعات مندرج روی قیمت را خواند.