در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

راهبند تسمه ای

از راهبند تسمه ای می توان برای مشخص کردن مسیرهای اختصاصی و یا جلوگیری از ورود ممنوع افراد فاقد صلاحیت استفاده کرد. راهبند تسمه ای از دو قطعه فلز در طرفین و تسمه های فنری که امکان کشیدگی دارند تشکیل شده است