در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

استند نان

نانوایی های سنتی و فانتزی در طول روز چندین نوبت نان پخت می کنند؛ مغازه نانوایی نیز باید از دکوراسیون زیبا برخوردار باشد و همچنین نان ها را با نظم و ترتیب به مشتریان ارائه دهد. استفاده از استند نان سبب می شود تا مغازه نان فروشی شما جلوه زیباتری داشته باشد.