در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

استند چیپس و پفک

استند چیپس و پفک نوعی محفظه است که به قرارگیری چیپس و پفک های مغازه تان نظم می دهد. چیپس و پفک تنقلاتی هستند که افراد در هر گروه سنی، مایل به استفاده از آن هستند. با استفاده از استند چیپس و پفک می توان تمام تنقلات مغازه را با نظم و ترتیب در کنار هم قرار داد و از خرد شدن و له شدن آن بر اثر زیر پا افتادن جلوگیری کرد.