در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

پالت پلاستیکی کشویی

پالت پلاستیکی کشویی به نظم و ترتیب بخشیدن محیط مغازه و کارگاه ها کمک می کند. در کارگاه های تولیدی از ابزارهای ریز و درشت زیادی استفاده می شود و در صورتی که در محفظه های مشخص نگهداری نشوند، سبب ایجاد بی نظمی می شود. با استفاده از پالت پلاستیکی کشویی می توان موارد کوچک را با نظم و ترتیب کنار هم قرار داده و مدیریت کرد.