در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

پالت پلاستیکی زیربار

پالت پلاستیکی زیربار یکی از تجهیزات صنعتی است که بر روی قفسه های راک صنعتی سنگین و یا روی زمین استفاده می شود. این محصول به طور استاندارد باید تحمل وزن تا 1000 کیلوگرم را داشته باشد. پالت پلاستیکی زیربار را از مواد مختلفی مانند پلی کربنات فشرده می سازند.