در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

نردبان صنعتی مفصلی چهار تکه

نردبان صنعتی مفصلی چهار تکه نوعی نردبان است که می توان آن را در موارد مختلف استفاده کرد. چهارتکه بودن این نوع نردبان امکان استفاده از این محصول را برای دستیابی به نقاط پایین تر و نقاط بالاتر فراهم می کند؛ بدین صورت که برای دستیابی به نقاط پایین تر، می توان به صورت تاشو آن را جمع کرد و هنگامی که نیاز به دسترسی نقاط مرتفع را داشتید، آن را کاملا باز می کنید.