در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

قفسه انباری پیچ و مهره ای رنگی

قفسه انباری پیچ و مهره ای از انواع قفسه انباری است که برای نظم بخشیدن به فضای انباری و مدیریت آسان تر وسایل استفاده می شود. قفسه انباری پیچ و مهره ای مدت زیادی است که در کارگاه های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.