در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) : 2,085,482

ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح قدیم ( سوپری ) به ارتفاع 2/45 متری